Mybusinessconcept.be

Algemene Voorwaarden

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het ger.arrondissement Brussel bevoegd. Onze facturen zijn betaalbaar te Gooik, zonder korting. Wanneer de klant in gebreke blijft voor wat betaling betreft, zal hem de 30st dag na factuurdatum een verwijlintrest van 15% aangerekend worden en dit zonder aanmaning nog ingebrekestelling. Alle klachten om geldig te zijn dienen gedaan binnen de acht dagen te rekenen vanaf datum der factuur. Indien de facturen 30 dagen na hun vervaldag onbetaald zijn gebleven, zal er, naast de verwijlintresten, tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op de factuurbedragen en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling.