Mybusinessconcept.be

 
 

De Power van een Mastermind of denktank

  • 27 November 2014
  •  Ondernemerstips, Netwerken

Een Mastermind kan bereikt worden indien, binnen een bepaalde groep, de mensen hun afzonderlijke kennis in dienst stellen om samen naar vooraf bepaalde objectieven te streven.

Binnen een Mastermind groep gaan zakenmensen mekaar hogerop brengen door elkaar te steunen met ideeën, advies, raad, materiaal, logistiek, enz… Als elk lid gemotiveerd is om zich 100% in te zetten gaat de groep er maximaal rendement uit halen. Dit resulteert in een vooruitgang van de business, maar gaat tevens de individuen van de groep scherp houden om zich te blijven inzetten door actief mee te werken bij de vergaderingen. Een Mastermind groep gaat zichzelf inspireren en ondersteunen. Eerlijkheid en transparantie zijn belangrijke pijlers waarop de groep gebaseerd zijn.

Laat de Mastermind groep je raadsman zijn voor jouw activiteiten.

Denk goed na bij het samenstellen van je Mastermind groep. Zorg dat de leden dezelfde interesses hebben als jij. Ze moeten ook streven naar dezelfde objectieven en daarbij de waarden respecteren die jij belangrijk vindt. Het welzijn van de Mastermind groep moet centraal staan, waarbij persoonlijke belangen aan de kant worden geschoven.

Maak vooraf goede afspraken binnen de groep, zodat niemand teleurgesteld wordt en duidelijk weet wat van hem verwacht wordt, en welke de voordelen kunnen zijn.

De Mastermind groep kan samenkomen op vergaderingen en seminaries in het echte leven, maar ook online via de bekende sociale media (Facebook, Google Hangout, …). De groep komt op regelmatige basis bij elkaar, waarbij de groepsleden zich ertoe verbinden om elke keer aanwezig te zijn.

Wanneer met al het bovenstaande de juiste Mastermind groep is gecreëerd, kan begonnen worden met het plukken van de vruchten; enerzijds is er het financiële aspect waarbij de leden van de Mastermind groep raad gaan geven om zo meer winst te kunnen maken.
Anderzijds is er het intellectuele aspect waarbij het samen denken tussen verschillende personen gaat leiden tot een verruiming van de horizonten.

De leden van een Mastermind groep werken mee aan het succes van de hele groep. Ze proberen niet om beste vrienden te zijn maar eerder professionele medewerkers met als doel een groei van de business.